• Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών