• Πλατφόρμα Εξετάσεων Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

  • Η παρούσα πλατφόρμα Moodle προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια των εξ αποστάσεως εξετάσεων του Τμήματος.

   Οι φοιτητές συνδέονται σε αυτή την πλατφόρμα μόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων ή για την ανάθεση και υποβολή εργασιών.

   Οι εκπαιδευτικοί δεν αναρτούν σε αυτή την πλατφόρμα εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις. Δημιουργούν μόνο τα απαραίτητα κουίζ των online διαγωνισμάτων ή αναρτούν και συλλέγουν τις ανατιθέμενες εργασίες.

   Συναίνεση για τη συμμετοχή στην εξ' αποστάσεως εξέταση
   Η συμμετοχή του φοιτητή στην εξ αποστάσεως εξέταση σημαίνει ότι ο φοιτητής συναινεί αυτόματα σε όσα αναφέρονται στην απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ (συνεδρίαση 15/27-05-2020) για την εξ αποστάσεως εξέταση. Η απόφαση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον σύνδεσμο:
   https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true